prosto w raka

Onkologia jest dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem oraz leczeniem schorzeń nowotworowych. Medycyna personalizowana to natomiast koncepcja polegająca na zrozumieniu różnic między pacjentami chorującymi na tę samą chorobę i jednocześnie poznawaniu złożoności chorób. Zastosowanie tej koncepcji pozwoliło na stworzenie nowej generacji leków, tzw. celowanych.

Z upływem lat i mimo nabycia ogromnego doświadczenia przez laboratoria i lekarzy – niestety, ale wciąż duży odsetek ludzi choruje, często na choroby śmiertelne. Każdy z nas jest inny, ma różne potrzeby i priorytety, również – inaczej przeżywa i znosi choroby. Czy więc leczenie wszystkich tym samym, narzuconym sposobem i wybranymi wcześniej lekami ma sens?

Organizmy posiadają w pełni indywidualny i unikatowy kod DNA, w którym wszystko jest zawarte. Odnosi się on do budowy i funkcjonowania całego organizmu, a jego zbadanie umożliwia z dużym prawdopodobieństwiem przewidzenie na co dana osoba może zachorować w przyszłości. Pomimo takiej wyjątkowości DNA, informacja w nim zawarta może się zmieniać w trakcie życia. Czasami dochodzi do stanu, w którym mechanizmy naprawcze DNA zawodzą i organizm nie jest w stanie sobie poradzić z wyparciem stanu chorobowego. Przykładem są choroby, których powstawanie i rozwój jest skutkiem szczególnego uszkodzenia materiału genetycznego w komórkach określonych tkanek czy narządów.

Kiedy zaczynamy poważnie chorować, zaplanowane leczenie może okazać się w różnym stopniu skuteczne. Zależy to od indywidualnych cech pacjenta czy też jego nowotworu. Z badań wynika, że terapia skierowana przeciwko jednemu typowi nowotworu, może przynieść u różnych pacjentów diametralnie różne odpowiedzi. Może być zarówno skuteczna jak i szkodliwa. W tradycyjnej medycynie od dawna swoje zastosowanie miały ujednolicenia, klasyfikowanie chorób i ich objawów jako jednolite oraz podobne lub identyczne sposoby leczenia. Wraz z rozwojem medycyny pozyskiwana jest wiedza, która pozwala ujrzeć prawdę. Udowadnia, że wiele chorób, a w szczególności chorób nowotworowych zależy od zmian na poziomie genomu, mutacji, rearanżacji i fuzji genów. Medycyna personalizowana w onkologii zajmuje się właśnie takimi badaniami, które umożliwiają określenie typu leczenia, tzw. leczenie celowane, dostosowane do danego pacjenta oraz rozpoznanej choroby nowotworowej. Ta koncepcja pozwala wpłynąć pozytywnie na efektywność leczenia, ponieważ jej działanie polega na wykryciu problemu i odnalezieniu sposobu na jego usunięcie. Dzięki temu, nie potrzeba zbyt dużo czasu, aby poczynić odpowiednie kroki w celu ratowania pacjenta.

Podsumowując, medycyna personalizowana to szereg działań medycznych, odpowiednio dostosowanych do konkretnego pacjenta, ustalenie jego wybranych cech biologicznych i zastosowanie leków oraz innych procedur medycznych. W ten sposób ukierunkowane leczenie przynosi dużo większe i szybsze efekty w walce z chorobą.

Źródło: prostowraka.pl/idea/

Artykuł sponsorowany